Opstellingen

Individueel opstellen

Een opstelling kijkt naar de oorzaak van de problematiek. Je kunt het bij elk levensthema inzetten waar je niet uitkomt, iets wat door je hoofd of lichaam blijft spelen. Iets waarvan je voelt dat het (veel) energie kost en je leven beperkt. Het kan ook een onbehaaglijk gevoel/ angst zijn die telkens terugkomt in bepaalde situaties. We werken met het onderbewustzijn. En brengen zo het familie patroon aan het licht die de levens energie beperken. Een opstelling laat je levensenergie doorstromen en geeft diep inzicht in jezelf en je relaties. Een opstelling lost niets op maar geeft je wel de mogelijk om  uit het oude patroon te stappen al wordt je (telkens weer) geconfronteerd met de trekkracht van het overlevingsmechanisme van het familie systeem.
Werkwijze
We beginnen met een visualisatie. We gaan op zoek naar de kern van jou thema. We werken met sjablonen waarop we de mensen en  onderwerpen kijken die van belang zijn. Je legt de sjablonen op je gevoel neer in de ruimte. Ik begeleid je in je positie op je sjablonen door gerichte vragen te stellen. We nemen waar en stellen ons op verschillende plaatsen op. Via het lichaam krijgen we informatie over wat er op een dieper niveau, in de onderstroom, speelt. Een opstelling geeft inzicht, helpt beperkende patronen loslaten en helpt je in je reis op weg naar heelwording.
Investering
Een individuele sessie duurt circa 120 minuten en kost 130 euro  

Opstellen met representanten

De eerst komende opstellingsdag is op 21 Juli in Aerdenhout, boekenrode weg 41. In een opstelling met meerdere mensen beginnen we met een visualisatie met de groep. Daarna werken we met representanten om de personen van diegene met wiens thema we werken te representeren. Als thema inbrenger kijk je als het ware naar de film van de onbewuste laag van jou familie. Je kunt een opstelling bespreken op locatie; er zijn een verschillende mogelijkheden (naargelang de groepsgrootte) of je kunt zelf een locatie aandragen. Een voorbeeld; Op een halve dag is ruimte voor twee opstellingen (dit is van 10:00 tot 15:00 inclusief lunchpauze).